Breaking News

Category Archives: Jurnal Bogor

Feed Subscription

Pilot Belajar

Ada seorang wanita cantik yang duduk di bangku kelas eksekutif, dan dia tidak sengaja melihat pintu kokpit terbuka, dia melihat bahwa pilot sedang membaca, sangat khawatir, Ia lalu memanggil dan bertanya kepada seorang pramugari maskapai penerbangan tersebut.

“Nona, mengapa pilot membaca? Apakah dia tidak seharusnya fokus menerbangkan pesawat?”

Wanita itu pingsan ketika pramugari itu berkata, “Oh, maaf nyonya, dia sedang belajar persiapan ujian untuk memperoleh lisensi pilotnya..”

Tertibkan Sentul City

Sejumlah pemerhati tuding pihak Pengembang Sentul City rusak ekositem Lingkungan Hidup (LH). Pasalnya menguasai semesta alam kaki Gunung Pancar Sentul, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jabar. Termasuk pelanggaran garis sepadan sungai/kali. Bahkan leluasa merubah fungsi hutan lindung di kawasan gunung  aktif dan berapi itu jadi hutan beton berikut menjadikannya proyek gedung-gedung bertingkat. Pakar LH. Agus Murzanie menegaskan,  kaki Gunung Pancar Sentul-Hambalang berada dalam zona bahaya dalam kaitan catatan  pihak vulkanologi, semua gunung dalam kondisi aktif dan berapi. Diharapkan kepada Pemerintah Pusat dan Pemd Provinsi Jabar menaruh perhatian serius sekali menertibkan semua bangunan di kali Gunung Pancar serta Pengembang Sentul City.

Hj Yulianti di Cimanggis, Depok

+6285810842478

Polwan Muslimah Jadi Contoh

Bersyukurlah dan berbahagialah para Polisi Wanita (Polwan) Muslimah, di bumi Nusantara di perbolehkan memakai jilbab/hijab sewaktu melaksanakan tugas sehari-hari baik di lapangan maupun di kantor. Semoga dengan pakaian Polwan Muslimah yang di balut jilbab akan menjadi contoh serta berdampak kepada kaum wanita muslimah yang masih enggan menutup aurotnya (rambutnya) dengan jilbab…

M.Natsir Nashrulloh, Ciomas

+6281511670470

Lihat Rekam Jejak F2

Menjelang pemilihan CaWaBup Bogor muncul persepsi dan opini tentang integritas, kompetensi, konsistensi, kepantasan dan rekam jejak calon F2. Persepsi : rangkaian dari proses pemikiran yang trdiri dari tanggapan, penafsiran, pendapat, penilaian, pandangan dan reaksi seseorang terhadap CaWaBup. Opini : pendapat umum yang menunjukan sikap warga terhadao Cawabup. PilWaBup : persoalan politik, dan Watak dasar politik mencari untung/kepentingan, di mana kalkulasinya Siapa dapat apa dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi Persepsi itu sudut pandang/kesan yang difikirkan seseorang dan opini adalah apa yang diungkapkan orang banyak.

Budi Burhanudin

+62817880861

 

 

Beu….ambeu !!!

Saur Ki Tatang, ki sobat anu tugasnya nyangking RT di Lampu Beureum,  jèngkol aya usumna,  èkol mah teu aya cenah. Teu salah tah caritaan anjeunna tèh, sabab kanyataanana loba jalma anu nèangan rupa-rupa alesan pikeun  ngabenerkeun kalakuanana sanajan nyata-nyata salah. Komo  lamun urang nongton tipi atawa  maca koran, sakapeung jadi lieur sorangan, bari garo-garo teu ateul, Aya anu susumpahan,  kèkèpèhan, bari nyebutkeun yèn dirina teu salah. Saentas bukti-buktina kapanggih raratanana, bari dijagjaragkeun di pangadilan sarta ditibanan hukuman ku hakim, kakara ceurik. Bahamna balem kawas lagu barudak sakola baheula.  Anu rumpakana kieu,

Upami abdi parantos di kelas 

Bahamna balem teu kenging nyarios

Panangan sidakep dina luhur meja 

Calikna ajeg sapertos soldadu

Salian ti èta aya ogè anu nyalahkeun hakim jeung KPK, majarkeun tèh kaputusanana dikasangtukangan  politik. Har kunaon bet kitu nya? Padahal moal ogè ditèwak, dijagragkeun ka Pangadilan bari ditibanan hukuman lamun teu salah mah, buktina Ki Tatang anteng wè dagang, taya polisi anu datang, atawa patugas KPK anu ngagaladah imahna. Dunya asa beuki èdan ayeuna mah, anu puguh-puguh salah, hayoh nèangan lolongkrang “kalemahan” hukum, sangkan dirina  bisa (di) bèbas(keun) tina hukuman.  Ceuk Ki Udung mah, lamun embung urusan jeung hukum, ulah ngarumpak aturan, hirup tingtrim, taya nu ngudag-ngudag, sanajan sarè dina samak saheulay sarta dahar karo uyah wungkul ogè.

Ceuk sabagèan deui, pangna jaradi koruptor tèh baheulana teu pernah didongèngan jeung dikawihan ku lagu Si Kancil anu rumpakana kawas kieu :

Si Kancil anak nakal suka mencuri ketimun

Ayo lekas dikurung jangan diberi ampun.,jstna.

Asa ku merenah pisan lamun di unggal pangbuian digalindengkeun lagu èta, ambèh maranèhanana ingeteun kana jaman keur budakna. Sabab pastina ogè indung-bapana tèh teu ngaharepkeun anak-anakna jadi koruptor ngalaksak harta rahayat.

Sanajan geus loba anu ditarèwakan sarta dikahotèlprodèokeun, ih mani teu euih-euih, haneut kènèh pisan aya   jaksa anu kacereg deleg, mokaha sigana mah, pèdah jauh ti purasaba, moal bakal kanyahoan. Di beulah  Kulon ogè keur ramè,  sarta geus ditetepkeun jadi kasangka, cicirèn yèn manèhna salah, Pastina  KPK geus mibanda bukti-bukti anu kuat pikeun netepkeun “status” kasangka ka jalma èta. Lain ngan saukur dina urusan hukum waè anu ditarèangan “ekol” pikeun ngabenerkeun kalakuan anu “salah” tèh. Tukang udud ogè tètèla boga kèlah anu jètu mangsa ditanya ku babaturanana anu teu udud, kumaha sikepna kana ngudud.

“Terus terang kuring kacida  cuana ka pabrik udud, numatak kiru unggal poè udud tèh dibeuleuman sakurangna dua bungkus, ambèh pabrikna tèrèh  bangkrut,”pokna tèh teu euleum-euleum.

Kitu ogè anu resep pisan nukeurkeun sendal atawa sapatu di majlis, majarkeun tèh nurutkeun nasèhat kiai dina unggal pangajian, piceun anu gorèng  cokot anu alus.

“Numatak  teu salah lamun kuring miceun sendal kuring anu geus gorèng, ditukeuran jeung sendal anu lian anu masih kènèh alus,”tèmbalna tèh basa ditanya kunaon sendalna ditukeurkeun.  Puguh matak pikaseurieun jeung hayang seuri sorangan, atawa nyeungseurikeun diri pribadi, anu pastina leuwih aman. Sabab mun nyeungserikeun batur mah, bisi jadi pasualan. Di jaman kiwari manusa loba anu karanjingan sètan marakayangan jeung jurig nyiliwuri, kacida teu kaopanana. Sabab teu kaop kasigeung, nyawa jadi tarohan. Ngala  nyawa manusa tèh kawas ngala nyawa sato, taya ras-rasan pisan. Ciri sètan geus asup kana hate jalma tèh digambarkeun ku kawihna Ebiet G. Adè, yèn manusa kalah reueus ku dosa-dosana.  Ogè jalma geus teu ngarasa èra mangsa katèwak balukar tina kalakuan gorèngna.  Samangsa disenter kamèra televise tèh kalahka cungar-cengir, jiga nu hayang kawèntar . Taya pisan riuk-riuk èra jeung hanjakal. Pamikirna ku duit mah sagalana bisa bèrès, di jero panjara ogè bisa disulap jadi hotel. Lamun hayang sosonoan  jeung pamajikan ogè cenah mah bisa diatur, kawas Gayus anu bisa jalan-jalan ka Bali jeung tempat lianna. Pangbuian tèh lain tempat anu pikasieuneun. Beu….ambeu !

Scroll To Top